Promocja i Reklama

Wojciech Darski indywidualnie i w ramach agencji DARSKI MEDIA realizował wiele kampanii promocyjnych oraz przygotowywał hasła, teksty, artykuły i wydawnictwa reklamowe m.in. dla: Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej, Fundacji Friedricha Eberta, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Zarządu Stołecznego Miasta Warszawy, Polskiego Związku Żeglarskiego, Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, Lasów Państwowych – Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie", Urzędu Miasta Giżycka, Urzędu Miasta i Gminy Ryn, Urzędu Miasta i Gminy Biskupiec, Grupy Żywiec, Wietmarscher-Polska, Byk-Roland Polska, Altana Pharma, SGM Polska (Stadler), Energy Management and Conservation Agency oraz wielu innych instytucji i firm. Przygotowywał także strategie kampanii wyborczych, m.in. dla regionalnych struktur Unii Demokratycznej i Akcji Wyborczej "Solidarność".

 

STAŃ  PO  STRONIE  DOBREJ  MAGII !

 

Agencja i wydawnictwo „Mazury od środka” oferuje opracowanie oraz realizację kampanii całego zakresu Public Relations, dotyczących zindywidualizowanego wizerunku, marek oraz produktów, a także długofalowych strategii informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych i wyborczych. Przygotowujemy teksty i artykuły reklamowe do wydawnictw promocyjnych oraz mediów (wraz z zakupem mediów), opracowujemy nośne hasła i slogany oraz realizujemy całościowo, jako wydawnictwo, przygotowanie wszelkich materiałów promocyjnych lub wyborczych.