Mazury od środka

 

Mazury od środkaProszę Państwa!!!

W popularnym pojęciu – Mazury, to cała północno-wschodnia Polska, mieszcząca się pomiędzy Iławą, a Augustowem. To kraina jezior, żagli i letniego wypoczynku – wszystkie północno-wschodnie miejscowości, mające turystyczne ambicje, „zapisują się” do Mazur. Niewiele osób ma świadomość, iż prawdziwe Mazury, to niewielki obszar na południu dawnych Prus Wschodnich, gdzie w przeszłych wiekach sięgało osadnictwo mazowieckie. Właśnie ze względu na osadników z Mazowsza, na początku XIX stulecia nazwano tę krainę Mazurami, zaliczając doń powiaty: ostródzki, nidzicki, szczycieński, piski, mrągowski, giżycki, ełcki, olecki oraz południe kętrzyńskiego, węgorzewskiego i gołdapskiego.

Mazury, wbrew potocznym wyobrażeniom i tendencjom masowej turystyki, to nie tylko jeziora (jakże niedoceniane zimą) i żagle. To kraina naprawdę wyjątkowa pod względem krajobrazowo-przyrodniczym, jak również historycznym, architektonicznym, etnograficznym i społecznym, także ze względu na etniczne i kulturowe korzenie jej współczesnych mieszkańców. Kraina, która u początków XXI wieku ulega znaczącym przemianom – nie wiadomo jeszcze czy na dobre, czy na złe… Ale, póki co, czułą wrażliwość gości Mazur mogą wciąż pobudzać żółcące się wśród jezior i lasów, poprzetykane czerwonymi dachami gospodarstw, „rzepakowe” wzgórza, pordzewiałe,  żeliwne krzyże i omszałe kamienie starych, mazurskich cmentarzyków, poranne mgły, ciągnące znad jezior, czy wychodzące wieczorami na skraj łąk zwierzęta. I wiele innych cudowności…

Urodziłem się na Mazurach i są one moją największą miłością. Moje wydawnictwo oferuje Państwu mazurskie przewodniki – publikacje, które nie będą jedynie bezduszną bazą informacji, ale pomogą Wam zadzierzgnąć więzy prawdziwej przyjaźni z tą wyjątkową krainą. Zapraszam też na tematyczne wyprawy w najciekawsze mazurskie zakątki pod moją osobistą opieką.

Instytucjom, firmom, a także osobom prywatnym, które swoją działalność wiążą z Mazurami, proponuję profesjonalne teksty oraz materiały fotograficzne dla celów promocyjnych i reklamowych wraz z kompleksowym opracowaniem graficznym oraz edytorskim – także produkty finalne, w postaci folderów, broszur i innych wydawnictw. Kompleksowo realizuję też strony internetowe – od projektu graficznego i kwestii technicznych, związanych z funkcjonowaniem domeny, po przygotowanie zawartości merytorycznej: materiałów tekstowych i fotograficznych na stronie.

Zapraszam Państwa również do lektury moich mazurskich felietonów oraz do galerii, w której postaram się przedstawić najciekawsze miejsca, historie i ludzi Mazur.

podpis